PRALIN / PRAHA <-> BERLIN / arts exchange

Nová komunikační platforma, která otevírá spolupráci mezi nezávislými uměleckými scénami v Praze a Berlíně. První krokem bylo setkání berlínské platformy PAP (Performance Art Programm) se zástupci pražské divadelní scéna v rámci festivalu nového divadla Malá inventura. Hlavním cílem je rozvíjet komunikaci mezi nezávislými performing arts scénami v Praze a Berlíně, iniciovat uměleckou výměnu a podporovat propagaci.

Posláním partnerů projektu bude propojovat místa a instituce, jejichž program zahrnuje uvádění děl, prezentace či jiné aktivity (rezidence, workshopy, semináře) na nezávislé performing arts scéně obou měst. Jednotlivé kroky projektu směřují k tomu, aby si umělci, odborníci, ale i veřejnost a diváci v každém z měst mohli nalézt společná východiska, která umožní navázat užší vztahy. Projekt rovněž poskytne umělcům kontakty na důležité organizace či jednotlivce, které usnadní možnost vzájemné spolupráce mezi Prahou a Berlínem.

Projekt iniciují a realizují: Performing Arts Program (Berlín), Nová síť (Praha) and Cross Club (Praha)

První kroky:

POZNAT SE NAVZÁJEM

1. Performing Arts Festival Berlin / 5. – 10. ČERVNA 2018
Nejlepší příležitostí pro každého, kdo chce navázat kontakt s umělci a profesionály působícími v Berlíně, je navštívit PAF (Performing Arts Festival), který nabízí více než 130 představení na více než 60 scénách doplněný programem pro účastníky z řad mezinárodních profesionálů. PAF představuje berlínskou uměleckou scénu a nabízí doprovodný program pro mezinárodní profesionální návštěvníky.
Pokud plánujete festival navštívit, informujte zástupce PAF s předstihem. Pomohou naplánovat program a doporučí nejvhodnější kontakty.
www.performingarts-festival.de/en

2. Online performing arts průvodce po Berlíně
V roce 2018 se chystá zveřejnění nového webu PAP (Performing Arts Programm) Berlin s podrobnými informacemi o nezávislé scéně, místech, festivalech a dalších organizacích v Berlíně.
www.performingarts-guide.de

3. Malá inventura 2019
Účast profesionálů z Berlína na dalším ročníku festivalu Malá inventura s cílem zvýšit povědomí a zájem o české divadlo.
www.malainventura.cz

VÝMĚNA INFORMACÍ

4. Blok pro symposia
Plánování společně organizovaných sympozií (PAP Berlin, Nova Síť Praha) jako míst setkání odborníků z obou měst. První pravděpodobně proběhne v rámci akce Industry Get Together v Berlíně od 8. do 10. listopadu 2018, další naváže v rámci festivalu Malá inventura 2019.

5. Newsletter v rámci PAP
Berlin -> Prague : PAP vždy za určité období připraví a rozešle relevantní novinky z Berlína.
Prague -> Berlin: Pokud máte aktuální zprávy, které by mohly být přínosné pro berlínskou scénu, prosím neváhejte je posílat. Tyto informace je možné dále distribuovat prostřednictvím berlínského networku a/nebo případně v newsletteru. Jde především o otevřené výzvy, uzávěrky dotací, problematiku výzkumu atd. (Berte prosím na vědomí, že například pozvánky na konkrétní produkce, vzdělávací akce nebo nabídky komerčního charakteru, kde účastníci platí poplatek, nelze distribuovat).

6. Výměna pracovníků
PAP s Novou sítí aktuálně vyvíjí platformu pro výměnu profesionálů (manažeři, produkční, kurátoři, PRisti, ad..), která by měla zajistit vzájemné předávání know-how a posílit vztahy mezi profesionály na individuální úrovni.

Kontakt a info:
Performing Arts Programm, Performing Arts Festival (Berlín)
Kontakt: felix.koch@pap-berlin.de
www.pap-berlin.de
www.performingarts-festival.de

Nová síť, Malá inventura (Praha)
Kontakt: petrpola@novasit.cz
www.malainventura.cz
www.novasit.cz/

Cross Club (Praha)
Kontakt: ptrdlouhy@gmail.com
www.crossclub.cz/cs/
www.crossattic.com

Zaměřeno na rezidence: Nová síť informuje No. 41Zaměřeno na rezidence: Nová síť informuje No. 41

New pageNew page

NOVÁ KREV NA SCÉNĚ pro rok 2022 byla vybrána!  NOVÁ KREV NA SCÉNĚ pro rok 2022 byla vybrána!

NOVÁ SÍŤ JE SOUČÁSTÍ PERFORM EUROPE PRO ROK 2022!NOVÁ SÍŤ JE SOUČÁSTÍ PERFORM EUROPE PRO ROK 2022!

Nová síť v Lyonu: Setkání mezinárodní sítě pro současné umění IETMNová síť v Lyonu: Setkání mezinárodní sítě pro současné umění IETM

LETOŠNÍ SETKÁNÍ BYLO PLNÉ PREZENTACÍ A DISKUZÍ: ČESKÝ KULTURNÍ NETWORK NOVÁ SÍŤ PROJEDNÁVAL NÁRODNÍ LETOŠNÍ SETKÁNÍ BYLO PLNÉ PREZENTACÍ A DISKUZÍ: ČESKÝ KULTURNÍ NETWORK NOVÁ SÍŤ PROJEDNÁVAL NÁRODNÍ

Seminář vyúčtování dotací MHMP a MKČR pro prvožadateleSeminář vyúčtování dotací MHMP a MKČR pro prvožadatele

OPEN CALL: Umělecké a manažerské rezidence ART-IN-RES NA březen/srpen 2022OPEN CALL: Umělecké a manažerské rezidence ART-IN-RES NA březen/srpen 2022

Pořádná porce nového divadla: Ohlédnutí za Malou inventurou v regionech 2021Pořádná porce nového divadla: Ohlédnutí za Malou inventurou v regionech 2021

19. ROČNÍK MALÉ INVENTURY ZÍSKAL CENU DIVADELNÍCH NOVIN: PODLE VÝHERCŮ PATŘÍ VŠEM TĚM, KTEŘÍ SE NA F19. ROČNÍK MALÉ INVENTURY ZÍSKAL CENU DIVADELNÍCH NOVIN: PODLE VÝHERCŮ PATŘÍ VŠEM TĚM, KTEŘÍ SE NA F

OPEN CALL PRO UMĚLCE/UMĚLKYNĚ A MANAŽERSKÉ TÝMY Z NORSKAOPEN CALL PRO UMĚLCE/UMĚLKYNĚ A MANAŽERSKÉ TÝMY Z NORSKA

New pageNew page

OPEN CALL NOVÁ KREV NA SCÉNĚ 2022OPEN CALL NOVÁ KREV NA SCÉNĚ 2022

REPORTÁŽ: KONFERENCE CULTURE GET-TOGETHER 2021 ZPROSTŘEDKOVÁVÁ NEZBYTNÝ DIALOG AKTÉRŮ V KULTUŘE A ŽIREPORTÁŽ: KONFERENCE CULTURE GET-TOGETHER 2021 ZPROSTŘEDKOVÁVÁ NEZBYTNÝ DIALOG AKTÉRŮ V KULTUŘE A ŽI

OPEN CALL NA MALOU INVENTURU 2022 UŽ BĚŽÍOPEN CALL NA MALOU INVENTURU 2022 UŽ BĚŽÍ

VÝZVA - REZIDENCE V4 - PERFORMING ARTSVÝZVA - REZIDENCE V4 - PERFORMING ARTS

Nová síť a CzechMobility.info si pro Vás připravily video-katalog servisních organizací pro kulturu.Nová síť a CzechMobility.info si pro Vás připravily video-katalog servisních organizací pro kulturu.

Konference Culture Get-Together 2021 je místem pro potřebnou diskuziKonference Culture Get-Together 2021 je místem pro potřebnou diskuzi

V brněnském Buranteatru proběhl další meeting partnerů Českého kulturního networkuV brněnském Buranteatru proběhl další meeting partnerů Českého kulturního networku

Kulturní centrum Agora ve Vratislavi - open call Kulturní centrum Agora ve Vratislavi - open call

13 OTÁZEK PRO MKČR S TEREZOU SIEGLOVOU13 OTÁZEK PRO MKČR S TEREZOU SIEGLOVOU

OPEN CALL UMĚLECKÉ REZIDENCE V ČROPEN CALL UMĚLECKÉ REZIDENCE V ČR

ČLENOVÉ SKUPINY ZAČÍNÁME SPOLUPRÁCI SE SEŠLI V PÍSECKÉ SLADOVNÉ ČLENOVÉ SKUPINY ZAČÍNÁME SPOLUPRÁCI SE SEŠLI V PÍSECKÉ SLADOVNÉ

NOVÁ SÍŤ INFORMUJE (No. 40)NOVÁ SÍŤ INFORMUJE (No. 40)

NOVÁ SÍŤ PŘIJME 3 NOVÉ KOLEGY/NĚ DO TÝMU NA NOVÁ SÍŤ PŘIJME 3 NOVÉ KOLEGY/NĚ DO TÝMU NA