PRALIN / PRAHA <-> BERLIN / arts exchange

Nová komunikační platforma, která otevírá spolupráci mezi nezávislými uměleckými scénami v Praze a Berlíně. První krokem bylo setkání berlínské platformy PAP (Performance Art Programm) se zástupci pražské divadelní scéna v rámci festivalu nového divadla Malá inventura. Hlavním cílem je rozvíjet komunikaci mezi nezávislými performing arts scénami v Praze a Berlíně, iniciovat uměleckou výměnu a podporovat propagaci.

Posláním partnerů projektu bude propojovat místa a instituce, jejichž program zahrnuje uvádění děl, prezentace či jiné aktivity (rezidence, workshopy, semináře) na nezávislé performing arts scéně obou měst. Jednotlivé kroky projektu směřují k tomu, aby si umělci, odborníci, ale i veřejnost a diváci v každém z měst mohli nalézt společná východiska, která umožní navázat užší vztahy. Projekt rovněž poskytne umělcům kontakty na důležité organizace či jednotlivce, které usnadní možnost vzájemné spolupráce mezi Prahou a Berlínem.

Projekt iniciují a realizují: Performing Arts Program (Berlín), Nová síť (Praha) and Cross Club (Praha)

První kroky:

POZNAT SE NAVZÁJEM

1. Performing Arts Festival Berlin / 5. – 10. ČERVNA 2018
Nejlepší příležitostí pro každého, kdo chce navázat kontakt s umělci a profesionály působícími v Berlíně, je navštívit PAF (Performing Arts Festival), který nabízí více než 130 představení na více než 60 scénách doplněný programem pro účastníky z řad mezinárodních profesionálů. PAF představuje berlínskou uměleckou scénu a nabízí doprovodný program pro mezinárodní profesionální návštěvníky.
Pokud plánujete festival navštívit, informujte zástupce PAF s předstihem. Pomohou naplánovat program a doporučí nejvhodnější kontakty.
www.performingarts-festival.de/en

2. Online performing arts průvodce po Berlíně
V roce 2018 se chystá zveřejnění nového webu PAP (Performing Arts Programm) Berlin s podrobnými informacemi o nezávislé scéně, místech, festivalech a dalších organizacích v Berlíně.
www.performingarts-guide.de

3. Malá inventura 2019
Účast profesionálů z Berlína na dalším ročníku festivalu Malá inventura s cílem zvýšit povědomí a zájem o české divadlo.
www.malainventura.cz

VÝMĚNA INFORMACÍ

4. Blok pro symposia
Plánování společně organizovaných sympozií (PAP Berlin, Nova Síť Praha) jako míst setkání odborníků z obou měst. První pravděpodobně proběhne v rámci akce Industry Get Together v Berlíně od 8. do 10. listopadu 2018, další naváže v rámci festivalu Malá inventura 2019.

5. Newsletter v rámci PAP
Berlin -> Prague : PAP vždy za určité období připraví a rozešle relevantní novinky z Berlína.
Prague -> Berlin: Pokud máte aktuální zprávy, které by mohly být přínosné pro berlínskou scénu, prosím neváhejte je posílat. Tyto informace je možné dále distribuovat prostřednictvím berlínského networku a/nebo případně v newsletteru. Jde především o otevřené výzvy, uzávěrky dotací, problematiku výzkumu atd. (Berte prosím na vědomí, že například pozvánky na konkrétní produkce, vzdělávací akce nebo nabídky komerčního charakteru, kde účastníci platí poplatek, nelze distribuovat).

6. Výměna pracovníků
PAP s Novou sítí aktuálně vyvíjí platformu pro výměnu profesionálů (manažeři, produkční, kurátoři, PRisti, ad..), která by měla zajistit vzájemné předávání know-how a posílit vztahy mezi profesionály na individuální úrovni.

Kontakt a info:
Performing Arts Programm, Performing Arts Festival (Berlín)
Kontakt: felix.koch@pap-berlin.de
www.pap-berlin.de
www.performingarts-festival.de

Nová síť, Malá inventura (Praha)
Kontakt: petrpola@novasit.cz
www.malainventura.cz
www.novasit.cz/

Cross Club (Praha)
Kontakt: ptrdlouhy@gmail.com
www.crossclub.cz/cs/
www.crossattic.com

Festival Malá inventura – konkurz (PR manažer/ka)Festival Malá inventura – konkurz (PR manažer/ka)

Malá loutková inventura v Kuksu - Nová síť informuje No. 43Malá loutková inventura v Kuksu - Nová síť informuje No. 43

Pracovní květnové setkání členů networku Nová síť se konal na Jesenicku a to nejen v malebné TančírnPracovní květnové setkání členů networku Nová síť se konal na Jesenicku a to nejen v malebné Tančírn

ZAMĚŘENO NA REZIDENCE: Nová síť informuje No. 42ZAMĚŘENO NA REZIDENCE: Nová síť informuje No. 42

JARNÍ MEETING ČESKÉHO KULTURNÍHO NETWORKU 17. - 19. 5. 2022JARNÍ MEETING ČESKÉHO KULTURNÍHO NETWORKU 17. - 19. 5. 2022

DALŠÍ VÝZVA ART-IN-RES BUDE AŽ NA PŘÍŠTÍ ROK 2023DALŠÍ VÝZVA ART-IN-RES BUDE AŽ NA PŘÍŠTÍ ROK 2023

CHYSTÁME: KONFERENCE CULTURE-GET TOGETHER 2022 O HODNOTĚ PRÁCE V KULTUŘECHYSTÁME: KONFERENCE CULTURE-GET TOGETHER 2022 O HODNOTĚ PRÁCE V KULTUŘE

Online seminář: Právní minimum v umění a kultuřeOnline seminář: Právní minimum v umění a kultuře

DUBEN VE ZNAMENÍ REZIDENCÍ: ART-IN-RES 2022 A ČESKO-NORSKÉ SPOLUPRÁCEDUBEN VE ZNAMENÍ REZIDENCÍ: ART-IN-RES 2022 A ČESKO-NORSKÉ SPOLUPRÁCE

ČESKO-NORSKÝ REZIDENČNÍ PROGRAMČESKO-NORSKÝ REZIDENČNÍ PROGRAM

UMĚNÍM O AKTÁLNÍ SITUACI NA UKRAINĚ A V RUSKU: PROJEKT ZA UKRAJINU PŘIVÁZÍ NETWORK DO REGIONŮ ČRUMĚNÍM O AKTÁLNÍ SITUACI NA UKRAINĚ A V RUSKU: PROJEKT ZA UKRAJINU PŘIVÁZÍ NETWORK DO REGIONŮ ČR

FESTIVAL MALÁ INVENTURA JE V PLNÉM PROUDU DIVADLA A SETKÁVÁNÍFESTIVAL MALÁ INVENTURA JE V PLNÉM PROUDU DIVADLA A SETKÁVÁNÍ

GALERIE: TAKHLE PROBÍHÁ DEVÍTIDENNÍ FESTIVAL NOVÉHO DIVADLA V PRAZEGALERIE: TAKHLE PROBÍHÁ DEVÍTIDENNÍ FESTIVAL NOVÉHO DIVADLA V PRAZE

26. 2. 2022 PROHLÁŠENÍ NOVÉ SÍTĚ K SITUACI NA UKRAINĚ: KONKRÉTNÍ FORMY POMOCI26. 2. 2022 PROHLÁŠENÍ NOVÉ SÍTĚ K SITUACI NA UKRAINĚ: KONKRÉTNÍ FORMY POMOCI

CENY ČESKÁ DIVADELNÍ DNA PRO ROK 2022 JSOU ROZDÁNYCENY ČESKÁ DIVADELNÍ DNA PRO ROK 2022 JSOU ROZDÁNY

DVACÁTÝ ROČNÍK FESTIVALU MALÁ INEVNTURA PRÁVĚ ZAČÍNÁDVACÁTÝ ROČNÍK FESTIVALU MALÁ INEVNTURA PRÁVĚ ZAČÍNÁ

VÝSLEDKY VÝZVY ART-IN-RESVÝSLEDKY VÝZVY ART-IN-RES

CENY ČESKÁ DIVADELNÍ DNA ZAHÁJÍ FESTIVAL MALÁ INVENTURA 2022: JEDNU OCENĚNÍ UŽ ZNÁME!CENY ČESKÁ DIVADELNÍ DNA ZAHÁJÍ FESTIVAL MALÁ INVENTURA 2022: JEDNU OCENĚNÍ UŽ ZNÁME!

KULTURNÍ STRATEGIE V REGIONECH ČRKULTURNÍ STRATEGIE V REGIONECH ČR

Zaměřeno na rezidence: Nová síť informuje No. 41Zaměřeno na rezidence: Nová síť informuje No. 41

New pageNew page

NOVÁ KREV NA SCÉNĚ pro rok 2022 byla vybrána!  NOVÁ KREV NA SCÉNĚ pro rok 2022 byla vybrána!

NOVÁ SÍŤ JE SOUČÁSTÍ PERFORM EUROPE PRO ROK 2022!NOVÁ SÍŤ JE SOUČÁSTÍ PERFORM EUROPE PRO ROK 2022!

Nová síť v Lyonu: Setkání mezinárodní sítě pro současné umění IETMNová síť v Lyonu: Setkání mezinárodní sítě pro současné umění IETM

LETOŠNÍ SETKÁNÍ BYLO PLNÉ PREZENTACÍ A DISKUZÍ: ČESKÝ KULTURNÍ NETWORK NOVÁ SÍŤ PROJEDNÁVAL NÁRODNÍ LETOŠNÍ SETKÁNÍ BYLO PLNÉ PREZENTACÍ A DISKUZÍ: ČESKÝ KULTURNÍ NETWORK NOVÁ SÍŤ PROJEDNÁVAL NÁRODNÍ