REZIDENCE V4 - PERFORMING ARTS / VÝSLEDKY 2020

Mezinárodní visegrádský fond zná výsledky výzvy do programu Visegrad Artist Residency Program - Performing Arts. Program se zaměřuje na podporu inovace, experimentu a kreativity v oblasti Performing Arts.

Máme velkou radost, že více než polovina z celého objemu uchazečů žádala o svou rezidenci právě v České republice. Celkem se hlásilo 17 žadatelů do České republiky, 5 do Maďarska, 5 do Polska a 6 na Slovensko.

Mezinárodní visegrádský fond podpořil z každé země V4 dva projekty. Do České republiky míří celkem čtyři vybrané projekty, Maďarsko bude hostit jeden stejně jako Polsko, Slovensko dva projekty.

Za Českou republiku byly vybráni ProFitArt (rezidence v Polsku: Fundacja Pałac Gorzanów) a Nela Kornetová / T.I.T.S. (rezidence na Slovensku: Záhrada - Centrum nezávislej kultúry, n.o)

Nová síť jako koordinátor programu pro ČR gratuluje všem vybraným projektům a těší se na další spolupráci!


Seznam všech podpořených projektu naleznete zde: https://www.visegradfund.org/news/visegrad-artist-residency-program-results-announced/