SEMINÁŘ PRO PŘÍJEMCE DOTACÍ

13.5.2021 9:30 - 13:00

Nová síť pořádá seminář pro prvopříjemce dotací z Ministerstva kultury ČR v oblastech tance a divadla a dotací Magistrátu hlavního města Prahy. Seminář pod vedením Adriany Světlíkové a Petra Kišky se bude zabývat základní problematikou nakládání s poskytnutými dotacemi.

Seminář bude probíhat v kombinované variantě, tedy fyzicky s možností sledovat jeho průběh a posílat otázky on-line.

Kapacita semináře je 10 osob (bezplatně partneři Nové sítě a program Nová krev na scéně 2020, ostatní veřejnost dotovaná cena 250 Kč). Pro on-line variantu počet účastníků není omezen. V případě většího zájmu bude vypsán ještě jeden termín.

Přihlášky zasílejte do 10.5.2021 na: office@novasit.cz

Seminář probíhá za podpory Ministerstva Kultury České republiky, Magistrátu hlavního města Prahy a Fondů EHP a Norska 2014 - 2021.