SYMPOZIUM ART-IN-RES 2023

Dne 28. 2. 2023 proběhl v Klubu Letka druhý ročník Sympozia ART-IN-RES. Podruhé se tak setkalo na 30 zástupců a zástupkyň hostících organizací z celé České republiky, kteří poskytují tvůrčí rezidenční pobyty v oblasti performativního umění a sdružují se v platformě ART-IN-RES. Organizátorkou akce byla Nová síť, která spravuje i program ART-IN-RES.

DRUHÝ ROČNÍK SYMPOZIA ART-IN-RES

Setkání poskytovatelů rezidenčních pobytů proběhlo opět v rámci osmi denního festivalu Malá inventura. Cílem sympozia je umožnit alespoň jedenkrát do roka zástupcům a zástupkyním rezidenčních center z různých koutů republiky prostor pro setkání a řešení společných témat, formulování potřeb a možností rozvoje oboru. Zázemí Klubu Letka a příjemná festivalová atmosféra nabídly ideální prostředí pro networking i sdílení informací.

Máme radost, že mezinárodní program na podporu tvůrčích a manažerských rezidenčních pobytů ART-IN-RES funguje již 3. rokem. Zahrnuje webový portál, který za své působení sdružuje již více než 3O tuzemských rezidenčních center, sdílí jejich výzvy a novinky a poskytuje informace českým i zahraničním umělcům, umělkyním a kulturním profesionálům. Součástí ART-IN-RES jsou též dva rezidenční programy, které poskytují čas a prostor pro tvorbu či reflexy fungování kulturních organizací nejen v inspirativních místech České republiky, ale i v norském rezidenčním centru Surnadal Billag. V neposlední řadě program poskytuje též arts servis & advokacii, což se odráží i v náplni tohoto sympozia.

VÝZKUM FENOMÉNU TVŮRČÍCH REZIDENČNÍCH POBYTŮ

Zástupkyně Nové sítě Adriana Světlíková, Tereza Lacmanová a Markéta Málková, ředitelka uměleckého rezidenčního domu REZI.DANCE, nejprve představily komplexní výzkum o tvůrčích rezidenčních pobytech, který zpracovaly pro Ministerstvo kultury ČR. Po uvedení do tématu skrze existující definice tvůrčích rezidenčních pobytů a přiblížení metodologie výzkumu, zahrnovaly významnou část prezentace výsledky dotazníkového šetření mapující potřeby a očekávání rezidentů a hostících organizací. Posluchače poté zajímal zejména návrh na změny v dotačním systému Ministerstva kultury ČR zohledňující současný trend ve využívání tvůrčích rezidenčních pobytů.

„Mobilita, ať už za účelem práce, studia, výzkumu, koprodukce nebo účasti na rezidenčním či výměnném pobytu, je nedílnou součástí běžné praxe a kariéry umělců, umělkyň a kulturních pracovníků. Mobilita nemusí být jen otázkou osobní volby, ale také profesního přežití”, cituje na závěr ředitelka Nové sítě, Adriana Světlíková, pohled Evropské Unie. Výslednou studii si můžete přečíst zde.

Sympozia se zúčastnila i Mgr. Tereza Sieglová, referentka Odboru umění, knihoven a kreativních odvětví Ministerstva kultury ČR, díky čemuž měli přítomní možnost obrátit se s dotazy přímo na ni. Proběhla například krátká diskuse o možnostech, jak odstranit bariéry v účasti znevýhodněných skupin na rezidenčním pobytu, nebo o preferencích úhrady nákladů za pobyt.

SPOLUPRÁCE S ČESKÝMI CENTRY

V druhé polovině sympozia Anna Hrabáčková a Alena Kopečná představily činnost Českých center, příspěvkové organizace Ministerstva zahraničních věcí ČR. Přiblížily nám zázemí jednotlivých poboček v zahraničí i budoucí vyhlídky, které nabízí příprava nové strategie. Vyzvaly též přítomné ke spolupráci např. v podobě:

partnerství na mezinárodních projektech, tzv. kurátokrských a novinářských cest zahraničních odborníků na akce pořádané v tuzemsku, prezentace děl z rezidenčních pobytů v zahraničí či bilaterálních rezidenčních programů v budoucnu.
Na závěr proběhla krátká diskuse o možnostech a potřebách zahraniční spolupráce v rámci programu ART-IN-RES. Zmíněn byl např. potenciál ve vícefázových rezidenčních pobytech nebo současných výzvách Národního plánu obnovy zaměřených na podporu mobility a internacionalizace. Prostor byl i pro nová setkání a neformální networking u kávy.

PODĚKOVÁNÍ

Děkujeme Klubu Letka, všem podporovatelům, prezentujícím a zúčastněným!

Zúčastnili se: Tereza Sieglová MK ČR / Anna Hrabáčková, Alena Kopečná Česká centra / Markéta Málková REZI.DANCE / Simona Augustín, Juraj Augustín Kulturní centrum CO.LABS / Kateřina Bohadlová Theatrum Kuks / Anna Davis Švestkový dvůr / Hedvika Drenčeni Kredance / Tereza Dvořáková VZBUĎME VARY / Karolína Fendrychová Naplaveno / Jiří Hess Klub Letka / Marie Kinsky, Eva Dryjová Centrum choreografického rozvoje SE.S.TA. / Eva Kraftová Johan, Moving Station / Nikola Križková Divadlo Continuo / Veronika Kyrianová, Richard Němec GOGLMOGL produktion / Petra Mojžíšová, Klára Mathieu Sladovna Písek / Martin Musílek Městské divadlo Varnsdorf / Kateřina Netíková Stodola Drozdov / Michala Piskačová Městské kulturní středisko Vodňany / Helena Urban, Jakub Urban tep39 / Matěj Vlašánek Budějovice2028 / Jiří Vydra Valdštejnské imaginárium / Šárka Zahálková Offcity / Madla Horáková Zelenková Cabin Studio

Za organizátory: Tereza Lacmanová, Adriana Světlíková, Petr Pola, Aneta Hladovcová, Nela Hettenbergerová, Markéta Jiroušková, Eliška Burdová, Tereza Rybová, Ivo Kössler

Fotografka: Markéta Bendová

Krátké ohlédnutí za prvním ročníkem, který proběhl vloni ve Studiu ALTA, si můžete přečíst zde.

Sympozium ART-IN-RES bylo realizováno Novou sítí z. s. za finanční spoluúčasti EU prostřednictvím Národního plánu obnovy a Ministerstva kultury ČR.
Foto: Markéta Bendová
Foto: Markéta Bendová
Foto: Markéta Bendová
Foto: Markéta Bendová
Foto: Markéta Bendová
Foto: Markéta Bendová
Foto: Markéta Bendová
Foto: Markéta Bendová
Foto: Markéta Bendová
Foto: Markéta Bendová
Foto: Markéta Bendová
Foto: Markéta Bendová