TÝDEN PÉČE O DUŠI ANEB KULTURA JE TAKY SLUŽBA!

České středisko ITI vyhlašuje „Týden péče o duši“. Těší nás, že se k 3.5.2021 otevírají služby péče o tělo.

Duši zřejmě na Ministerstvu zdravotnictví zapomněli do Balíčků pro návrat zpět do normálního života přibalit. Těšíme se, že k tomuto datu také z nařízení zmizí zákaz přítomnosti diváka a konečně se budeme moci jeden na druhého svobodně dívat. Od 3.5. v ulicích opět divák potká umělce. Prosíme, nehladit, nekrmit a dodržovat platná hygienická pravidla. Umělce vyzýváme, aby svou službu poskytovali bezpečně, z celého srdce a s radostí. Kultura je totiž také služba pro návrat zpět do normálního života nezbytná!

#kulturajesluzba

Již více než rok vysvětlujeme, že kultura je bezpečná, má mnoho podob a je třeba k ní tak přistupovat. Kultura je taky služba! Je bezpečná, zodpovědná, je připravena společnosti pomoci k návratu do normálního života. Jsme tu, abychom pomohli s informováním o pozitivních aspektech testování, očkování a dalších pravidel, které brání šíření viru.

Říkáme, že zavřením kultury mizí z lidských životů radost, tolik potřebná pro kvalitní vývoj každé osobnosti. Stále dokola opakujeme několik málo bodů:

Chceme plán pozvolného otevírání kultury: kulturu nelze otevřít ze dne na den. Jsme připraveni plány konzultovat. Kultura je služba nutná pro zdravou revitalizaci celé společnosti, musí tedy být chytře a rozumně postupně otevírána spolu s nástupem školáků do lavic. Ze všech vládních dokumentů musí zmizet slovní spojení zákaz kultury a zákaz diváka, toto absurdní nařízení kriminalizuje každého z nás a brání přirozeným mezilidským vztahům. Navíc z rozhodnutí Nejvyššího správního soudu vyplývá, že takový zákaz je v přímém rozporu s pandemickým zákonem, který může službu pouze za daných podmínek omezit.
Zdá se, že naše dosavadní snaha byla zbytečná. Ministerstvo zdravotnictví dostatečně nerozlišuje mezi kulturou venkovní a vnitřní, profesionální a zájmovou. Neuvědomuje si, že pro život celé společnosti je kultura stejně zásadní jako např. sport. Kultura plánuje dopředu, nelze se ve čtvrtek dovědět, že můžeme v pondělí otevírat. Kulturu nelze otevřít ze dne na den!

Vyzýváme tedy Ministerstvo zdravotnictví k tomu, aby upravilo plány Balíčku pro návrat zpět do normálního života napravilo tak naprosté absurdity, které obsahuje a které zpochybňují jeho vážnost. Navrhujeme tyto změny, pokud se bude incidence nových případů vyvíjet pozitivně:

Nejpozději ke 3.5. odstranit zákaz diváka ze všech vládních materiálů. Chceme zatančit v parku pro kolemjdoucí, přečíst dětem pohádku nebo jim zahrát loutkové divadlo. Nejpozději 10.5. povolit venkovní kulturní akce za přísných hygienických podmínek a stanovit maximální kapacity. Nejpozději 17.5. povolit vnitřní kulturní akce s omezenou kapacitou za přísných hygienických podmínek. Dále pak pravidelně každý týden navyšovat kapacity kulturních zařízení a uvolňovat přísná pravidla.
Především žádáme, aby všechny kroky byly konzultovány se zástupci odborné kulturní veřejnosti a její požadavky byly brány vážně.

Současně s tím žádáme Ministerstvo zdravotnictví, aby spolu s Ministerstvem kultury zrealizovalo urychleně takové pilotní projekty, které dokáží, že je možné pustit diváka do sálů bez kapacitních omezení a že je možné následně realizovat i větší akce.

Věříme proto, že tento apel bude pochopen a my se budeme zase moci setkat se svým divákem. Věříme, že se tak stane chytře a rychle i proto, že omezení kultury stojí stát nemalé prostředky.

https://iti.idu.cz/kultura-je-taky-sluzba/