VÝROČNÍ DVACÁTÉ UDÍLENÍ CENY VIA BONA

Dvacátý ročník Ceny Via Bona je výjimečný! Od roku 1998 Nadace Via ocenila celkem 122 filantropů (jednotlivců I firem) a zviditelnila jejich příběhy dárcovství a dobročinnosti. V letošním roce slaví Cena Via Bona dvacáté narozeniny – pro tuto příležitost vybrala hodnoticí komise z celé dvacetileté historie ocenění 20 filantropických příběhů těch, kteří dlouhodobě mění své okolí k lepšímu. Seznámit se s nimi můžete na www.cenaviabona.cz.

Výroční večer se uskuteční 23. května 2017 v Pražské křižovatce. Program bude koncipován jako ohlédnutí se za vývojem filantropie v Česku v porevoluční historii a současně jako pohled na budoucnost filantropie. Slavnostní večer doplní odpolední program s panelovou diskuzí na téma „Budoucnost filantropie“ a doprovodnou výstavou prezentující příběhy vybraných laureátů z let 1998 – 2016.

Nová síť je partnerem výročního večera! Máme radost, že můžeme být u toho. A blahopřejeme všem 20 nominovaným!