Výzva: Putovní konference PACE.V4 - Transport a infrastruktura ve scénických uměních zemí V4

Putovní konference PACE.V4 se odehraje ve dnech 4. – 15. června 2016 v 7 lokacích v Maďarsku, na Slovensku, v České republice a v Polsku (Budapešť a okolí – Tatabánya a Zsámbék, Topoĺčany, Žilina, Olomouc, Ostrava, Katowice, Krakow).

Přímý kontakt mezi performerem a jeho divákem je základní podmínkou scénických umění, a proto infrastruktura a transport (mobilita) hrají zásadní roli při jejich vzniku a existenci. Platí to však i naopak – nejen v nedávné minulosti jsme se mohli přesvědčit, že se scénická umění právě díky své infrastruktuře stala platformou pro veřejnou diskusi ve stěžejních historických okamžicích naší společnosti a prokázala svůj potenciál být nástrojem společenského dialogu vedoucího ke kultivaci a demokratizaci společnosti.

Specifikem Visegrádského regionu je hustá síť tradiční historické divadelní architektury, kulturních zařízení zděděných z dob komunismu i nových kulturních center založených po roce 1989, stejně jako hustá železniční síť sloužící veřejné dopravě. Lidé a jejich kreativita jsou esenciální energií a podmínkou pro fungování tohoto bohatého kulturního dědictví a infrastruktury. Hlavním cílem konference je proto setkání s nimi a seznámení se s jejich tvorbou, posílení spolupráce v oblasti scénických umění mezi zástupci scénických umění zemí V4, kontakt s různými segmenty veřejnosti a zástupci institucí ve vybraných lokalitách V4 a v neposlední řadě zaangažování dalších účastníků konference (zástupců zemí Východního partnerství, evropských zemí a dalších zemí světa) do současných kulturních a uměleckých kontextů Visegrádského regionu.

ÚČASTNÍCI
Zájemci o účast na konferenci by se měli profilovat z oblasti scénických umění, tj. preferovány jsou profese jako např. dramaturg, režisér, kurátor, kritik, kulturní manažer, expert/teoretik. Jádro skupiny bude tvořit 17 zástupců ze zemí Visegrádu a Východního partnerství, jejichž cestovní náklady na konferenci hradí organizátor. Přesné podmínky účasti naleznete v níže přiloženém souboru „conditions for participation“. Zájemci o účast na konferenci ze zemí V4 se mohou registrovat na tomto odkaze. Celkový počet účastníků konference bude cca 50 osob.

ORGANIZÁTOŘI KONFERENCE
Akronym PACE.V4 (= Performing Arts Central Europe - Visegrad Countries Focus) symbolizuje projekt dlouhodobé spolupráce organizací zabývajících se dokumentací, výzkumem a propagací scénických umění z ČR, Slovenska, Maďarska a Polska (popř. dalších partnerských organizací). V minulých letech jsme využili synergie při prezentaci a zviditelnění divadelní, taneční a hudební scény visegrádských zemí na světových veletrzích scénických umění (různé formáty od společného veletržního stánku, diskusí a přednášek, networkingových aktivit až po showcasy), publikovali informační a odborné publikace, sdíleli informace a propojovali partnery ze zemí V4. Putovní konference představuje nový formát spolupráce, který se odehraje ve visegrádském regionu v roce 2016.

Konference je realizována díky laskavé podpoře Mezinárodního visegrádského fondu.

Kontakt pro případné dotazy: Martina Pecková Černá (martina.peckova-cerna@divadlo.cz)