Výzva: Putovní konference PACE.V4 - Transport a infrastruktura ve scénických uměních zemí V4

Putovní konference PACE.V4 se odehraje ve dnech 4. – 15. června 2016 v 7 lokacích v Maďarsku, na Slovensku, v České republice a v Polsku (Budapešť a okolí – Tatabánya a Zsámbék, Topoĺčany, Žilina, Olomouc, Ostrava, Katowice, Krakow).

Přímý kontakt mezi performerem a jeho divákem je základní podmínkou scénických umění, a proto infrastruktura a transport (mobilita) hrají zásadní roli při jejich vzniku a existenci. Platí to však i naopak – nejen v nedávné minulosti jsme se mohli přesvědčit, že se scénická umění právě díky své infrastruktuře stala platformou pro veřejnou diskusi ve stěžejních historických okamžicích naší společnosti a prokázala svůj potenciál být nástrojem společenského dialogu vedoucího ke kultivaci a demokratizaci společnosti.

Specifikem Visegrádského regionu je hustá síť tradiční historické divadelní architektury, kulturních zařízení zděděných z dob komunismu i nových kulturních center založených po roce 1989, stejně jako hustá železniční síť sloužící veřejné dopravě. Lidé a jejich kreativita jsou esenciální energií a podmínkou pro fungování tohoto bohatého kulturního dědictví a infrastruktury. Hlavním cílem konference je proto setkání s nimi a seznámení se s jejich tvorbou, posílení spolupráce v oblasti scénických umění mezi zástupci scénických umění zemí V4, kontakt s různými segmenty veřejnosti a zástupci institucí ve vybraných lokalitách V4 a v neposlední řadě zaangažování dalších účastníků konference (zástupců zemí Východního partnerství, evropských zemí a dalších zemí světa) do současných kulturních a uměleckých kontextů Visegrádského regionu.

ÚČASTNÍCI
Zájemci o účast na konferenci by se měli profilovat z oblasti scénických umění, tj. preferovány jsou profese jako např. dramaturg, režisér, kurátor, kritik, kulturní manažer, expert/teoretik. Jádro skupiny bude tvořit 17 zástupců ze zemí Visegrádu a Východního partnerství, jejichž cestovní náklady na konferenci hradí organizátor. Přesné podmínky účasti naleznete v níže přiloženém souboru „conditions for participation“. Zájemci o účast na konferenci ze zemí V4 se mohou registrovat na tomto odkaze. Celkový počet účastníků konference bude cca 50 osob.

ORGANIZÁTOŘI KONFERENCE
Akronym PACE.V4 (= Performing Arts Central Europe - Visegrad Countries Focus) symbolizuje projekt dlouhodobé spolupráce organizací zabývajících se dokumentací, výzkumem a propagací scénických umění z ČR, Slovenska, Maďarska a Polska (popř. dalších partnerských organizací). V minulých letech jsme využili synergie při prezentaci a zviditelnění divadelní, taneční a hudební scény visegrádských zemí na světových veletrzích scénických umění (různé formáty od společného veletržního stánku, diskusí a přednášek, networkingových aktivit až po showcasy), publikovali informační a odborné publikace, sdíleli informace a propojovali partnery ze zemí V4. Putovní konference představuje nový formát spolupráce, který se odehraje ve visegrádském regionu v roce 2016.

Konference je realizována díky laskavé podpoře Mezinárodního visegrádského fondu.

Kontakt pro případné dotazy: Martina Pecková Černá (martina.peckova-cerna@divadlo.cz)


Zaměřeno na rezidence: Nová síť informuje No. 41Zaměřeno na rezidence: Nová síť informuje No. 41

New pageNew page

NOVÁ KREV NA SCÉNĚ pro rok 2022 byla vybrána!  NOVÁ KREV NA SCÉNĚ pro rok 2022 byla vybrána!

NOVÁ SÍŤ JE SOUČÁSTÍ PERFORM EUROPE PRO ROK 2022!NOVÁ SÍŤ JE SOUČÁSTÍ PERFORM EUROPE PRO ROK 2022!

Nová síť v Lyonu: Setkání mezinárodní sítě pro současné umění IETMNová síť v Lyonu: Setkání mezinárodní sítě pro současné umění IETM

LETOŠNÍ SETKÁNÍ BYLO PLNÉ PREZENTACÍ A DISKUZÍ: ČESKÝ KULTURNÍ NETWORK NOVÁ SÍŤ PROJEDNÁVAL NÁRODNÍ LETOŠNÍ SETKÁNÍ BYLO PLNÉ PREZENTACÍ A DISKUZÍ: ČESKÝ KULTURNÍ NETWORK NOVÁ SÍŤ PROJEDNÁVAL NÁRODNÍ

Seminář vyúčtování dotací MHMP a MKČR pro prvožadateleSeminář vyúčtování dotací MHMP a MKČR pro prvožadatele

OPEN CALL: Umělecké a manažerské rezidence ART-IN-RES NA březen/srpen 2022OPEN CALL: Umělecké a manažerské rezidence ART-IN-RES NA březen/srpen 2022

Pořádná porce nového divadla: Ohlédnutí za Malou inventurou v regionech 2021Pořádná porce nového divadla: Ohlédnutí za Malou inventurou v regionech 2021

19. ROČNÍK MALÉ INVENTURY ZÍSKAL CENU DIVADELNÍCH NOVIN: PODLE VÝHERCŮ PATŘÍ VŠEM TĚM, KTEŘÍ SE NA F19. ROČNÍK MALÉ INVENTURY ZÍSKAL CENU DIVADELNÍCH NOVIN: PODLE VÝHERCŮ PATŘÍ VŠEM TĚM, KTEŘÍ SE NA F

OPEN CALL PRO UMĚLCE/UMĚLKYNĚ A MANAŽERSKÉ TÝMY Z NORSKAOPEN CALL PRO UMĚLCE/UMĚLKYNĚ A MANAŽERSKÉ TÝMY Z NORSKA

New pageNew page

OPEN CALL NOVÁ KREV NA SCÉNĚ 2022OPEN CALL NOVÁ KREV NA SCÉNĚ 2022

REPORTÁŽ: KONFERENCE CULTURE GET-TOGETHER 2021 ZPROSTŘEDKOVÁVÁ NEZBYTNÝ DIALOG AKTÉRŮ V KULTUŘE A ŽIREPORTÁŽ: KONFERENCE CULTURE GET-TOGETHER 2021 ZPROSTŘEDKOVÁVÁ NEZBYTNÝ DIALOG AKTÉRŮ V KULTUŘE A ŽI

OPEN CALL NA MALOU INVENTURU 2022 UŽ BĚŽÍOPEN CALL NA MALOU INVENTURU 2022 UŽ BĚŽÍ

VÝZVA - REZIDENCE V4 - PERFORMING ARTSVÝZVA - REZIDENCE V4 - PERFORMING ARTS

Nová síť a CzechMobility.info si pro Vás připravily video-katalog servisních organizací pro kulturu.Nová síť a CzechMobility.info si pro Vás připravily video-katalog servisních organizací pro kulturu.

Konference Culture Get-Together 2021 je místem pro potřebnou diskuziKonference Culture Get-Together 2021 je místem pro potřebnou diskuzi

V brněnském Buranteatru proběhl další meeting partnerů Českého kulturního networkuV brněnském Buranteatru proběhl další meeting partnerů Českého kulturního networku

Kulturní centrum Agora ve Vratislavi - open call Kulturní centrum Agora ve Vratislavi - open call

13 OTÁZEK PRO MKČR S TEREZOU SIEGLOVOU13 OTÁZEK PRO MKČR S TEREZOU SIEGLOVOU

OPEN CALL UMĚLECKÉ REZIDENCE V ČROPEN CALL UMĚLECKÉ REZIDENCE V ČR

ČLENOVÉ SKUPINY ZAČÍNÁME SPOLUPRÁCI SE SEŠLI V PÍSECKÉ SLADOVNÉ ČLENOVÉ SKUPINY ZAČÍNÁME SPOLUPRÁCI SE SEŠLI V PÍSECKÉ SLADOVNÉ

NOVÁ SÍŤ INFORMUJE (No. 40)NOVÁ SÍŤ INFORMUJE (No. 40)

NOVÁ SÍŤ PŘIJME 3 NOVÉ KOLEGY/NĚ DO TÝMU NA NOVÁ SÍŤ PŘIJME 3 NOVÉ KOLEGY/NĚ DO TÝMU NA