ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z KONFERENCE CULTURE GET-TOGETHER

Nultý ročník jedinečné konference o spolupráci v kultuře Culture Get-Together zmapoval aktuální situaci kulturní obce, poukázal na mnohá fakta a přinesl řadu podnětů, ze kterých může nadále čerpat jak nezávislá kulturní scéna, tak zastupitelé samosprávy. Konferenci pořádala kulturní neziskovka Nová síť a proběhla 16. - 17. 9. 2020 v Obecním domě v Praze. První den se přednášející a debatující věnovali situaci v Praze, druhý den regionům ČR. Konference byla streamovaná a její záznam je k dispozici (viz níže).

Konference neměla ambice vyřešit nějaké konkrétní problémy, ale zmapovat situaci, ve které se česká kultura momentálně nachází a jak komunikuje vně i navenek. Snahou bylo vytvořit komunikační kanál, který bude jednou za rok přibližovat obě sféry a spíše odstraňovat bariéry.

V obou dnech konference zaznělo několik velmi zajímavých závěrů. Jedním z nejčastěji artikulovaných byla absence společného jazyka pro komunikaci mezi kulturním sektorem a veřejnou správou. Bez vzájemného porozumění je totiž domluva velmi složitá. Na tento problém navázala a ve svém příspěvku radní pro kulturu Magistrátu Hlavního města Prahy Hana Třeštíková. Apelovala na důvěru, kterou by k sobě “oba tábory” měly chovat, dále by si měly naslouchat a přicházet na magistrát s konkrétními nápady (zejména zástupci kulturních organizací). V diskusi zdůraznili Petr Prokop, Marta Smolíková i Eva Měřičková palčivé téma podcenění podpůrných profesí (například technici, produkční), bez kterých umělci nemohou tvořit. S tím souvisela i debata ohledně OSVČ a dlouhodobé potřeby zavést „status umělce“.

Pavla Petrová zdůraznila nezbytnost meziresortní spolupráce ministerstev, zejména školství, kultury, financí a průmyslu. Zástupkyně z Ministerstva kultury ČR, Zuzana Zahradníčková následně reagovala a potvrdila současný alarmující personální podstav pro administraci živého umění na MK ČR a snažila se vysvětlit nelehkou situaci ohledně komunikace a spolupráce MK ČR a krajů. Zástupci regionů by ze strany MK ČR uvítali participaci zástupců krajů na tvorbě nové státní kulturní politiky, která by pak plnila strategickou úlohu a nastolila metodiku i pro další komunikaci. Ohledně otázky financí je zásadní participace a dialog s Ministerstvem financí. Jakub Vedral upozornil na současný stav, který jasně otestoval nesystematičnost fungování kultury a neporozumění jejím mechanismům, což má důsledky v podobě špatného nastavení programů podpory a jejich efektivního využití.

V rámci dne věnovaného regionům diskutující vyzdvihli nutnou vazbu mezi hlavním městem a regiony. Jan Kunze poukázal na fakt, že právě v regionech je hlavní odbytiště pražské kultury, proto je úzká spolupráce nutná i zde. Zástupci regionů velmi ocenili pozici Nové sítě, která jako servisní organizace udržuje dialog a komunikaci, a to i mezi tzv. zřizovanou a nezřizovanou kulturou a v krizových situacích zastupuje nezávislou kulturu. To, že umění a kultura obecně je také práce, která má své neoddiskutovatelné ekonomické dopady, je pro mnoho zastupitelů veřejné správy stále ještě nepochopitelné a často i velmi abstraktní. I proto je podle Yvony

Kreuzmannové v zájmu obou stran nastavit konstruktivní dialog, společný jazyk a důvěru. Jedině za těchto předpokladů je možné stavět další mosty.
S výstupy a materiály z pražské konference se i nadále pracuje a budou sloužit jako základ pro další, první ročník, který se uskuteční v roce 2021. On-line záznam z konference, otitulkovaný do anglického jazyka, je k dispozici jako studijní a argumentační materiál pro širokou veřejnost.

Culture Get-Together byla inspirována partnerskou konferencí Industry Get-Together v Berlíně, která se letos koná již po osmé. Na programu má i české zástupce, což je rovněž výsledkem meziměstské spolupráce mezi Prahou a Berlínem /PRALIN/.

Na konferenci vystoupili: Adriana Světlíková - Nová síť z.s., Janina Benduski - Asociace BFDK - Bundesverband freie darstellende Künste, Felizitas Stilleke - Industry Get-Together Berlín, Marta Smolíková - České středisko Mezinárodního divadelního ústavu / ITI/, Šárka Maršíková - Cirqueon, Petr Prokop - Asociace nezávislých divadel ČR, Marie Kinsky - Vize tance, Linda Svidró - Asociace tanečních umělců ČR, Yvona Kreuzmannová - individuální host /zakladatelka a ředitelka Tanec Praha/, Jakub Vedral - individuální host / Art Prometheus/, Milan Němeček - náměstek pro řízení sekce živého umění MK ČR, Hana Třeštíková - radní hlavního města Prahy pro oblast kultury, památkové péče, výstavnictví a cestovního ruchu, Jiří Sulženko - ředitel odboru kultury a cestovního ruchu MHMP, Pavla Petrová- Institut umění – Divadelní ústav (IDU), Jan Kunze - Opavská kulturní organizace, Libor Kasík - kulturní centrum UFFO Trutnov, Jan Žůrek - Asociace nezávislých divadel ČR, Karolína Koubová - primátorka statutárního města Jihlavy, Jan Petružela - Fujaré z.s. Rožnov pod Radhoštěm, Kateřina Churtajeva - Vedoucí odboru kultury a památkové péče v Královéhradeckém kraji, Ondřej Chalupský - vznikající platforma pro komunikaci v Brně

Konferenci pořádala kulturní neziskovka Nová síť z.s.- www.novasit.cz

Partnery konference jsou Ministerstvo kultury ČR, Magistrát hlavního města Prahy, Mezinárodní divadelní ústav ITI, Institut umění – Divadelní ústav, Česko-německý fond budoucnosti, Performing Arts Programm Berlin. Konference je součástí projektu PRALIN – kulturní spolupráce mezi Prahou a Berlínem. Nad projektem převzala záštitu radní pro kulturu paní Hana Třeštíková.

Stream konference: https://www.youtube.com/channel/UCobxhz1iYm_G0OFmeBssT8g/videos

Culture-get-together_report_final_v02.pdf (1263KB)GetTogetherConference-FinalReport-ENG(1).pdf (446KB)OPEN CALL / NOVÁ KREV 2023OPEN CALL / NOVÁ KREV 2023

BLÍŽÍ SE TŘETÍ ROČNÍK KONFERENCE O SPOLUPRÁCI V KULTUŘEBLÍŽÍ SE TŘETÍ ROČNÍK KONFERENCE O SPOLUPRÁCI V KULTUŘE

VIDEO POZVÁNKY NA KONFERENCI  CULTURE GET-TOGETHERVIDEO POZVÁNKY NA KONFERENCI CULTURE GET-TOGETHER

NOVÁ SÍŤ NA MANAŽERSKÉ REZIDENCI V NORSKUNOVÁ SÍŤ NA MANAŽERSKÉ REZIDENCI V NORSKU

VIDEO ČESKÉHO KULTURNÍHO NETWORKU NOVÁ SÍŤVIDEO ČESKÉHO KULTURNÍHO NETWORKU NOVÁ SÍŤ

ČERVNOVÉ SETKÁNÍ PARTNERŮ NETWORKU V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCHČERVNOVÉ SETKÁNÍ PARTNERŮ NETWORKU V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

FESTIVAL MALÁ INVENTURA – KONKURZ (PR manažer/ka)FESTIVAL MALÁ INVENTURA – KONKURZ (PR manažer/ka)

MALÁ LOUTKOVÁ INVENTURA V KUKSU - NOVÁ SÍŤ INFORMUJE (No. 43)MALÁ LOUTKOVÁ INVENTURA V KUKSU - NOVÁ SÍŤ INFORMUJE (No. 43)

PRACOVNÍ KVĚTNOVÉ SETKÁNÍ ČLENŮ NETWORKU NOVÁ SÍŤ SE KONALO NA JESENICKUPRACOVNÍ KVĚTNOVÉ SETKÁNÍ ČLENŮ NETWORKU NOVÁ SÍŤ SE KONALO NA JESENICKU

ZAMĚŘENO NA REZIDENCE: Nová síť informuje No. 42ZAMĚŘENO NA REZIDENCE: Nová síť informuje No. 42

JARNÍ MEETING ČESKÉHO KULTURNÍHO NETWORKU 17. - 19. 5. 2022JARNÍ MEETING ČESKÉHO KULTURNÍHO NETWORKU 17. - 19. 5. 2022

DALŠÍ VÝZVA ART-IN-RES BUDE AŽ NA PŘÍŠTÍ ROK 2023DALŠÍ VÝZVA ART-IN-RES BUDE AŽ NA PŘÍŠTÍ ROK 2023

CHYSTÁME: KONFERENCE CULTURE-GET TOGETHER 2022 O HODNOTĚ PRÁCE V KULTUŘECHYSTÁME: KONFERENCE CULTURE-GET TOGETHER 2022 O HODNOTĚ PRÁCE V KULTUŘE

ONLINE SEMINÁŘ: PRÁVNÍ MINIMUM V UMĚNÍ A KULTUŘEONLINE SEMINÁŘ: PRÁVNÍ MINIMUM V UMĚNÍ A KULTUŘE

DUBEN VE ZNAMENÍ REZIDENCÍ: ART-IN-RES 2022 A ČESKO-NORSKÉ SPOLUPRÁCEDUBEN VE ZNAMENÍ REZIDENCÍ: ART-IN-RES 2022 A ČESKO-NORSKÉ SPOLUPRÁCE

ČESKO-NORSKÝ REZIDENČNÍ PROGRAMČESKO-NORSKÝ REZIDENČNÍ PROGRAM

UMĚNÍM O AKTÁLNÍ SITUACI NA UKRAINĚ A V RUSKU: PROJEKT ZA UKRAJINU PŘIVÁZÍ NETWORK DO REGIONŮ ČRUMĚNÍM O AKTÁLNÍ SITUACI NA UKRAINĚ A V RUSKU: PROJEKT ZA UKRAJINU PŘIVÁZÍ NETWORK DO REGIONŮ ČR

FESTIVAL MALÁ INVENTURA JE V PLNÉM PROUDU DIVADLA A SETKÁVÁNÍFESTIVAL MALÁ INVENTURA JE V PLNÉM PROUDU DIVADLA A SETKÁVÁNÍ

GALERIE: TAKHLE PROBÍHÁ DEVÍTIDENNÍ FESTIVAL NOVÉHO DIVADLA V PRAZEGALERIE: TAKHLE PROBÍHÁ DEVÍTIDENNÍ FESTIVAL NOVÉHO DIVADLA V PRAZE

26. 2. 2022 PROHLÁŠENÍ NOVÉ SÍTĚ K SITUACI NA UKRAINĚ: KONKRÉTNÍ FORMY POMOCI26. 2. 2022 PROHLÁŠENÍ NOVÉ SÍTĚ K SITUACI NA UKRAINĚ: KONKRÉTNÍ FORMY POMOCI

CENY ČESKÁ DIVADELNÍ DNA PRO ROK 2022 JSOU ROZDÁNYCENY ČESKÁ DIVADELNÍ DNA PRO ROK 2022 JSOU ROZDÁNY

DVACÁTÝ ROČNÍK FESTIVALU MALÁ INEVNTURA PRÁVĚ ZAČÍNÁDVACÁTÝ ROČNÍK FESTIVALU MALÁ INEVNTURA PRÁVĚ ZAČÍNÁ

VÝSLEDKY VÝZVY ART-IN-RESVÝSLEDKY VÝZVY ART-IN-RES

CENY ČESKÁ DIVADELNÍ DNA ZAHÁJÍ FESTIVAL MALÁ INVENTURA 2022: JEDNU OCENĚNÍ UŽ ZNÁME!CENY ČESKÁ DIVADELNÍ DNA ZAHÁJÍ FESTIVAL MALÁ INVENTURA 2022: JEDNU OCENĚNÍ UŽ ZNÁME!

KULTURNÍ STRATEGIE V REGIONECH ČRKULTURNÍ STRATEGIE V REGIONECH ČR