ZPRÁVA O STAVU ČESKÉHO KULTURNÍHO NETWORKU NOVÁ SÍŤ

9. - 10. června proběhl pravidelný jarní regionální meeting partnerských organizací českého kulturního networku Nová síť. Hostitelské role se tentokrát ujal Jiří Vydra zastupující Valdštejnské imaginárium, o.p.s. Vlastní jednání se uskutečnilo v prostorách barokní památky Valdštejnské Lodžie v Jičíně.

Český kulturní network Nová síť aktivně funguje již 12 rok. Během uplynulého období došlo k značné proměně kulturního milieu a s ním i potřeb a očekávání jednotlivých partnerských organizací networku (včetně jeho koordinátora kulturní neziskové organizace Nová síť). Nová síť se od svého založení v roce 2004 profilovala jako otevřená platforma pro regiony a její vlastní činnost se naplňovala zejména realizací cirkulace projektů nového divadla v rámci sítě regionálních kulturních center v ČR (v rámci tzv. dramaturgie Nové sítě) a posléze i v zahraničí (DNA Project). Součástí tohoto procesu bylo budování sítě partnerských organizací fungujících jako stabilní regionální centra nezávislého divadla a komunitního života. V posledních letech můžeme s potěšením sledovat, že tento cíl se z velké míry úspěšně naplnil. Ve většině regionů ČR existují autonomní organizace a kulturní centra vedená zkušenými týmy, která s větší či menší míře zajišťují nezávislou kulturní nabídku. A vzniklá situace je tak přirozeným impulzem pro revizi směřování Nové sítě i nové zacílení kooperace organizací v rámci kulturního networku Nová síť.


////////////////////////////


UMĚNÍ
Původní myšlenku cirkulace projektů nového divadla v rámci sítě regionálních partnerů, která aktivity Nové sítě v zásadě vyčerpávala, bylo třeba revitalizovat směrem k současnému stavu. Cirkulaci projektů nového divadla v regionech v současné době postupně nahradil program Nová krev na scéně, který se zaměřuje na začínající umělce, pořádání pravidelných turné zahraničních souborů a především podporu rezidenčních pobytů.

NETWORKING
Český kulturní network Nová síť se po 12 letech nachází ve stavu živé kooperace na všech relevantních úrovních spolupráce. Aktivní část networku tvoří organizace nejrozmanitějšího charakteru - od lokálních nezávislých scén, festivalů, organizací regionálního dosahu po organizace, které promlouvají do dění na mezinárodní úrovni. Smyslem networkingu je sdílení zkušeností, potřeb, finančních nákladů zejména ve vztahu k organizacím, které nejsou na této úrovni zcela „nasycené“. Na druhé straně organizace etablované hrají roli garanta, který dodává síti partnerů náležitou váhu pro nejrůznější jednání na komunální i ministerské úrovni. Nová síť v následujícím období směřuje k zavedení víceúrovňového partnerství, ve kterém by etablované a soběstačné organizace hrály roli čestných členů či jistých garantů organizací začínajících, a kde by úsilí koordinátora networku směřovalo zejména k organizacím začínajícím či méně rozvinutým.

ARTS ADVOKACIE A PORADENSTVÍ V KULTUŘE
Zaměření na začínající organizace a vytváření podmínek pro úspěšný start up je i důvodem, proč Nová síť klade velký důraz na poradenství a kulturní advokacii. V posledních letech se etablovala optimální podoba konzultační činnosti (aktuálně jeden den v týdnu). V minulém roce bylo v Praze a v regionech poskytnuto celkově 120 konzultací. Mezi další aktivity z velké míry směřující do regionů patří dlouhodobý koučink jednotlivých kulturních subjektů (např. Vzbuďme Vary, Nadace Via, Jatka 78), výjezdy Kulturní zpovědnice (s cílem zapojit aktéry napříč kulturní obcí a následně medializovat výstupy). Nová síť se v neposlední řadě pokouší vystupovat jako přirozená autorita v oblasti arts advokacie, tedy v takových případech, kdy je nutné řešit konkrétní problémy jednotlivých kulturních subjektů nebo celkově obhajovat potřeby spojené s funkčním postavením kultury ve společnosti.

VZDĚLÁVÁNÍ

Nejvýraznější změnu chystá Nová síť v oblasti praktického vzdělávání. Ve spolupráci s Centrem současného umění DOX a Fakultou intermedií ČVUT připravuje program systematického praktického vzdělávání v technických dovednostech. Kurzy budou určeny pro pracovníky v kultuře, správce kulturních domů, produkční pracovníky, techniky, pedagogy, pracovníky galerií, ad.


////////////////////////////


Meetingu se zúčastnili: Kredance (České Budějovice), Kontrapunkt (Hradec Králové), Valdštejnské imaginárium (Jičín), DIOD (Jihlava), OKO (Opava), Cooltour (Ostrava), Divadlo 29 (Pardubice), JOHAN (Plzeň), UFFO (Trutnov), S radostí (Varnsdorf).

Příští celoregionální meeting networku Nová síť se uskuteční ve spolupráci se spolkem S radostí na podzim 2016 ve Varnsdorfu.