Fondy EHP

Novou síť významným dílem podpořil grant z EHP fondů.

Hlavní aktivity projektu jsou:

Celostátní meeting Českého kulturního networku Celostátní meetingy Českého kulturního networku jsou setkání skupiny Partnerů a skupiny Začínáme spolupráci, která se konají vždy jednou do roka. Tematické okruhy, na které se v následujících dvou letech zaměříme se budou s ohledem na aktuální situaci a potřeby věnovat zejména oblastem strategií – jak strategii v oblasti dramaturgie a práce s publikem v rámci menších měst a regionům, způsoby zprostředkování nových trendů v divadle lokálnímu publiku, tak tématu kulturních strategií jako takových.
Konference Culture Get-Together

V České republice působí řada kulturních organizací zastupujících jednotlivé segmenty scénického umění, které usilují o profesionalizaci svých členů a komunikaci s veřejnou správou. Neexistuje žádná událost, která by jednotlivým aktérům umožnila společnou diskusi nad stavem a požadavky jednotlivých oborů a jednotnou komunikaci výsledků veřejnosti. Z toho důvodu pořádáme konferenci Culture Get-Together / fórum pro spolupráci v kultuře a networking kulturních aktérů v ČR.

ART- IN- RES

Nový online portál ART IN RES vznikne na podporu rezidenčních pobytů v České republice pro divadlo, tanec a nový cirkus. Hlavním důvodem pro vznik portálu ART-IN-RES je absence této možnosti vyhledávače v ČR. Díky fondům EHP je možné realizovat i tento program.

Online portál bude sloužit:

• umělcům, kteří hledají rezidenční místo
• rezidenčním prostorům pro zveřejňování aktuálních open callů a oslovování umělců
• jako jednotná prezentace směrem do zahraničí (nejen v rámci Visegradu)

Výměna know how Česko – Norsko - rezidenční program

Cílem rezidenčního programu je výměna know – how mezi českými a norskými sítěmi a umělci, podpora mobility umělců a kulturních profesionálů / managementu, která přispěje jak k rozvoji umění na obou stranách, tak rozvoji práce s lokálním publikem a rozvoj dovedností jednotlivých aktérů rezidencí. Norského partnera Surnadal Billag jsme si vybrali na základě bilaterálního setkání, které jsme absolvovali v listopadu 2019.

Série workshopů a seminářů

Série workshopů a seminářů pro členy Českého kulturního networku je roční plán vzdělávání jak pro obě skupiny networku (Začínáme spolupráci a Partnery), tak pro veřejnost. Budeme realizovat dva jednodenní semináře z oblasti grantového systému ČR a dva dvoudenní workshopy. Cílem vzdělávání je rozvíjet a posilovat dovednosti jednotlivých členů networku a tím profesionalizovat jejich práci, působení v organizacích a regionech.

Doporučení pro práci s publikem v regionu

Hlavními tematickými okruhy společných setkání Českého kulturního networku budou - dramaturgické strategie a metody práce s publikem v rámci menších měst a obcí; a dále způsoby zprostředkování nových trendů v divadle lokálnímu publiku. Ze setkání vznikne soupis doporučení pro práci s publikem v regionech.

Kontakt: anetahladovcova@novasit.cz